Waar kun je je project ook aanmelden:

 linkis logo www.linkis.nl Linkis is een samenwerkingsverband van Medefinancieringsorganisaties, Thematische Medefinancieringsorganisaties en COS  Nederland. De gezamenlijke website wil inzicht geven in concrete mogelijkheden voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten en voor het zelf meedoen aan internationale samenwerking. Burgers en organisaties kunnen hier de weg vinden naar de deelnemende organisaties om financiŽle en inhoudelijke steun te vragen voor hun projecten. De deelnemende organisaties financieren kleinschalige projecten uit financiŽle middelen die ondermeer afkomstig zijn uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Iedere organisatie hanteert een eigen maximum bijdrage die kan oplopen tot Ä 100.000 per project. De bedoeling van het programma voor kleinschalige projecten is met een lage drempel de eigen betrokkenheid van burgers bij internationale samenwerking te vergroten. De organisaties die sinds medio 2003 projecten financieel ondersteunen zijn: Cordaid, Impulsis (het samenwerkingsverband van Edukans, ICCO en Kerkinactie.), Oxfam Novib, Hivos, Plan Nederland en NCDO.
COS logo Alle Cossen van Nederland: Kijk onderaan de site voor de regionale COS: vele cossen hebben een wereldatlasproject om een project aan te melden. COS-sen zijn de centra voor internationale samenwerking.
startkabel.nl ontwikkelingssamenwerking.startkabel.nl is een overzichtspagina met projecten per land en thema gerubriceerd.
startpagina.nl/ ontwikkelingssamenwerking-doehetzelfhulp.startpagina.nl  is een overzichtspagina met projecten per werelddeel gerubriceerd. ontwikkelingssamenwerking.startpagina.nl is de algemene startpagina voor ontwikkelingssamenwerking.
Streetwise network Streetwise network Stichting Streetwise Network (SSN) is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor ontwikkeling door innovatief gebruik van media. SSN werkt samen in buitenlandse ontwikkelingsprojecten. Daarnaast ondersteunt SSN in Nederland particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking met mediaprojecten.
Gemeente Utrecht De gemeente Utrecht wil het particulier initiatief in de stad extra ondersteunen. Veel bewoners in Utrecht zetten zich al in voor voorlichting over en fondswerving voor een project in een ontwikkelingsland. De gemeente wil deze initiatieven ondersteunen door de opbrengsten van fondswerving te verdubbelen tot een voorlopig maximum bedrag van 3.000 euro per project. Daarvoor wordt een verdubbelingsregeling opgezet die vanaf 2008 van kracht zal worden.
Margriet Margriets Betere Wereld bestaat vooralsnog uit 59 vrouwen die verbonden zijn aan een organisatie, stichting of een enkel project dat als doel heeft een betere wereld te creŽren. Die wereld kan dichtbij zijn - de straat of het dorp - maar ook ver weg: een ander land of zelfs continent. De vrouwen die deelnemen aan Margriets Betere Wereld krijgen van Margriet Ä 1.500 om in hun goede doel te steken. Het komende jaar kun je deze vrouwen op deze website volgen.
Move Your World Move Your World organiseert projecten voor jongeren in Nederland. Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Projecten die de realiteit van krottenwijken en aids laten zien. Maar ook de creativiteit en mogelijkheden in ontwikkelingslanden.