hoe is het zo gekomen

Wie zitten er achter wereldprojecten?
 

Bob Govers en Jan-Berno van Lochem:

In 1990 is Jan-Berno in Pakistan geweest en heeft daar een project bezocht waar "nieuwe" landbouwmethodes gedemonstreerd werden. Mas met en zonder kunstmest verbouwen en een koeienstal met hygine voorlichting. Hij vond het geweldig om zo'n project in het echt te zien. Dat was een project gesubsidieerd door het ministerie. Het leek een goed idee om alle projecten die door mensen hier direct ondersteund worden op een site te zetten. Ook de projecten van het ministerie en ontwikkelingshulporganisaties mogen op de site. Zo wordt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterkt n  kunnen projecten nog tips van bezoekers krijgen. Nu heeft dit idee lang op de plank gelegen. Jan-Berno kon wel websites maken, maar met databases was een stap te ingewikkeld. Halverwege 2006 heeft hij het idee op zijn website gezet en eind 2006 reageerde collega Bob dat hij het leuk vond om de databasekant te verzorgen! In 2007 hard aan de slag in de avonduren en dit is het resultaat.

meer info over Jan-Berno vind je op www.janberno.nl