backtotop

Categories: Uncategorized

Alle overheidscontracten en subsidies openbaar maken zou een grote interessante impuls aan open overheid geven. Op  www.open-overheid.nl staan de 4 stromingen aangegeven waarlangs de overheid opener wil worden.  De vierde is open verantwoording: het kasboek openbaar.  Dat wordt nog nauwelijks gedaan. Het beste voorbeeld hiervan dat ik ken is de vorm waarin de algemene rekenkamer dat nu doet:

http://www.rekenkamer.nl/Verslag/Verslag_2014/Verslag_2014/Bedrijfsvoering/Financiën/Grootboek_Algemene_Rekenkamer_2014

Dit levert wel veel data op, maar niet veel informatie. Wat heb je eraan om te weten hoeveel euro de rekenkamer aan bv elektra heeft uitgegeven. Je wil weten hoeveel ze verbruikt en tegen welke prijs en of ze daarin niet een betere deal kunnen sluiten. Dit als bedrijfsvoeringsvoorbeeld. Ook zou je bv willen weten of het groene stroom is. Dit zijn zaken die je in het contract terug zou kunnen zien. Daarom is dat een veel interessanter informatieniveau dan het grootboek.

Wat volgens mij echt interessant is voor de gemeenschap is om alle contracten en subsidies openbaar te maken.prijskankermedicijngeheim

  • Daarmee geef je zowel inzicht in de inhoud als de hoeveelheid geld die daarmee gepaard gaat.
  • Dan kunnen ondernemers of instellingen weten waartegen ze de volgende keer moeten concurreren om in aanmerking te komen voor subsidie/de dienst.
  • Dat geeft hopelijk ook discussie over of de goede dingen gedaan worden.
  • En openheid geeft ook duidelijkheid of er niet te veel betaald wordt

Een niet zo fraai voorbeeld van dit laatste zijn de veel te hoge prijzen die Nederland voor kankermedicijnen betaald. Zie het bericht dat hierover in de Volkskrant van 4 december 2015 verscheen. Openheid in plaats van geheimhouding bespaart de overheid geld.
Openbaar subsidieproces Medemblik
Nu is er vaak wel bekend hoeveel subsidie er naar welke instelling en naar welk doel gaat, maar onvoldoende inzichtelijk wat er precies voor gedaan wordt. Er zullen vast uitzonderingen gemaakt moeten worden in het kader van privacy of het mogelijk schaden van concurrentiebelangen, maar dat is uitwerking. Een voorbeeld van een overheid die hiermee is begonnen is de gemeente Medemblik:  http://www.medemblik.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel_in_Medemblik/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten/We_gaan_crowdfunden Zij doen het op 1 subsidie en via een crowdfundingsite. “Dezelfde plannen vragen om hetzelfde budget, maar nu zichtbaar op een website. De gemeente bekijkt alle plannen die er staan en bepaalt welke plannen hoeveel geld krijgt uit het AKB. De rest van het geld moeten de projecten zelf werven. Zo kan iedere inwoner zien welke projecten worden ingediend, hoeveel geld die vragen én krijgen en wat er gebeurt in hun buurt.”  Een mooi begin, dat navolging en uitbreiding verdient!


Comments

There are no Comments

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *