backtotop

Categories: Uncategorized

De argumenten voor het burgerinitiatief voor het stoppen van partijpolitieke benoemingen in het openbaar bestuur zijn glashelder:
1 de meest geschikte persoon moet de baan krijgen en

2 de selectie moet niet van tevoren worden beperkt tot 2,5% van de Nederlandse bevolking en de rest uitsluiten.

Dit sluit aan bij de beweging voor een meer open overheid. Mensen bij voorbaat uitsluiten is in tegenspraak met de waarden eerlijkheid en gelijkheid. Het uitsluiten versterkt de beleving van vriendjespolitiek en machtsmisbruik en houdt de kloof tussen burger en politiek in stand.

In de  Wet Gelijke Behandeling (artikel 5 lid 4) is geregeld dat deze praktijk mag, terwijl het in tegenspraak is met een algemeen gevoel van rechtvaardigheid en de grondwet.

Dus teken ook het burgerinitiatief stop partijpolitieke benoemingen van de beweging voor Meer Democratie!
burgerinitiatief-politieke-benoemingen

 

Artikel 1 van de grondwet luidt: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Artikel 3 van de grondwet luidt: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.”


Comments

There are no Comments

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *