backtotop

Categories: Uncategorized

In de Europese Unie kent men het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat problemen op het juiste bestuurlijke niveau moeten worden opgelost. In het algemeen is dit bedoeld om te zorgen dat niet een hogere bestuurslaag iets regelt dat op een lagere ook geregeld kan worden. Voor multinationals geldt dat ze wereldwijd zaken doen en dus moet hun belastingafdracht ook wereldwijd geregeld worden.

Op dit moment is het zeer actueel dat vele multinationals door middel van belastingparadijzen (ontstaan door concurrentie tussen overheden) het zo organiseren dat ze weinig belasting betalen. Dit is niet recht evenredig met de locatie van de productie en verwerking van de betreffende goederen. Vooral ontwikkelingslanden zijn hiervan de dupe. Het streven moet volgens mij zijn dat wereldwijd eenzelfde systematiek wordt gehanteerd, zodat het niet mogelijk is belasting te ontwijken.

Een actueel thema waarop nu ook veel activiteiten zijn. Het zal echter nog een hele tour de force worden om hier wereldwijd – of zo wijd mogelijk – consensus op te verkrijgen.

Volgens mij zijn er een heel aantal stappen te zetten en is wetenschappelijke support voor beleidsmaker en –beslissers meer dan welkom.

Het is in de eerste plaats een moreel vraagstuk is met sterke bestuurskundige componenten. Het gaat om het opgeven van soevereiniteit door natiestaten – vanuit een wereldwijd moraliteitsbesef – ten opzichte van eigen economisch gewin.


Comments

There are no Comments

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *